ד"ר עדי דוידסון

סמנים רכים בבדיקת אולטרא סאונד

סמנים רכים מצביעים על ממצאים המאובחנים בעת סקירת מערכות. לא מדובר על מומים כשלעצמם, מדובר על תמרורי אזהרה המצדיקים בירור נוסף. במידה והבירור הנוסף תקין, הם כשלעצמם אינם יכולים לגרום לפגיעה בעובר.

בעשרים השנים האחרונות התפרסמו באופן תדיר מאמרים לגבי גילוי סמנים נוספים. כתוצאה מכך, הרשימה הלכה וגדלה, במקביל' גדל גם
הבלבול. חלק מהסמנים משמעותיים מאד, לעומת סמנים [...]